De Geldbubbel - Officiële inleiding

De kredietcrisis die begon in 2007 markeerde het begin van het leeglopen van een geldbubbel. Anno 2012 is dit proces nog in volle gang. Er zijn al veel groepen of ideologieën als schuldige voor aangewezen. Zo zijn daar de graaiende bankiers, de onkundige tussenpersonen, de bonuscultuur, de onzuivere kredietbeoordelaars, de falende toezichthouders en de veeleisende aandeelhouders, maar ook de ongebreidelde globalisering of het neoliberalisme.

Lees meer

Biografie Sander Boon

Sander Boon (1971) is politicoloog. Na zijn studie werkte Sander bij politieke denktanks en hij specialiseerde zich in financieel-economisch en sociaal-economisch beleid. Hij adviseerde politieke partijen en schreef voor een aantal partijen het partijprogramma. Daarnaast deed hij de research en redactie van Willem Middelkoop’s bestseller ‘Als de dollar valt’ en publiceerde met hem een wekelijkse nieuwsbrief over geopolitiek, energie en financiële markten.

Lees meer

Na de dollar breekt de tijd van het goud weer aan

Hoe de huidige crisis rondom de Amerikaanse staatsschuld ook afloopt: de dollar heeft zijn langste tijd als wereldmunt gehad. We staan aan de vooravond van een ongekende gebeurtenis, een keerpunt in onze geschiedenis: een Amerikaanse overheid die haar rekeningen niet meer kan betalen. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor de Amerikanen zelf, maar ook voor de rest van de wereld.

Lees meer

De Geldbubbel: Ongepubliceerde extra's

Vraag uw buurman of hij uw hypotheek- of studieschuld wilt kopen en beschouwen als bezit, waarschijnlijk zal hij dat resoluut afwijzen. Toch zit ons hele wereldwijde financiële systeem sinds 1971 zo in elkaar. We hebben collectief de schuld van een ander gekocht en op de balans gezet als bezit omdat er naast de renteontvangsten uiteindelijk ook aflossingen tegenover staan.

Lees meer