Meer over 'De Geldbubbel'

Vraag uw buurman of hij uw hypotheek- of studieschuld wilt kopen en beschouwen als bezit, waarschijnlijk zal hij dat resoluut afwijzen. Toch zit ons hele wereldwijde financiële systeem sinds 1971 zo in elkaar. We hebben collectief de schuld van een ander gekocht en op de balans gezet als bezit omdat er naast de renteontvangsten uiteindelijk ook aflossingen tegenover staan.

Meer lezen

De kredietcrisis die begon in 2007 markeerde het begin van het leeglopen van een geldbubbel. Anno 2012 is dit proces nog in volle gang. Er zijn al veel groepen of ideologieën als schuldige voor aangewezen. Zo zijn daar de graaiende bankiers, de onkundige tussenpersonen, de bonuscultuur, de onzuivere kredietbeoordelaars, de falende toezichthouders en de veeleisende aandeelhouders, maar ook de ongebreidelde globalisering of het neoliberalisme.

Meer lezen...