Recente artikelen door Sander Boon

Bruno de Haas schrijft over goud als gestolde wanhoop (column FD 19 oktober 2009). Ook noemt hij goud een motie van wantrouwen ten opzichte van de gehele wereld. Met beide stellingen zijn we het eens, maar het is wel wat kort door de bocht. Over een belangrijke kwestie loopt De Haas namelijk heen: de werkelijke en oorspronkelijke waarde van goud.

Meer lezen

Dollarreserves verliezen waarde als economie VS onvoldoende presteert

Het idee van president Robert Zoellick van de Wereldbank om goud een hernieuwde rol te geven als monetair metaal is te belangrijk om te negeren. De huidige reservemunt, de dollar, vertoont namelijk ernstige slijtage en de instabiliteit van de waarde van de dollarreserves roept wereldwijd grote spanningen op.

Meer lezen

Het Pensioenfonds voor de Glasfabrieken moet zijn beleggingsportefeuille in goud blijvend terugbrengen van 13% naar 1 tot 3%, afhankelijk van de uiteindelijk samen te stellen assetmix. Dat staat in een recent vonnis van de rechtbank Rotterdam. De uitspraak van de voorzieningenrechter is echter op belangrijke punten onduidelijk en geeft blijk van een op beleggingsgebied inconsequent oordelen van de Nederlandsche Bank.

Meer lezen

Hoe de huidige crisis rondom de Amerikaanse staatsschuld ook afloopt: de dollar heeft zijn langste tijd als wereldmunt gehad. We staan aan de vooravond van een ongekende gebeurtenis, een keerpunt in onze geschiedenis: een Amerikaanse overheid die haar rekeningen niet meer kan betalen. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen voor de Amerikanen zelf, maar ook voor de rest van de wereld.

Meer lezen

Econoom Barbara Baarsma stelde afgelopen zaterdag in de essay-reeks over ‘Vertrouwen’ dat je meer hebt aan discipline dan aan goddelijke mystiek of vertrouwen in goud als anker van monetair vertrouwen.

Meer lezen

Het uitlenen van goud is zeer riskant. De geschiedenis leert ons dat Nederland in tijden van monetaire stress al tweemaal eerder kon fluiten naar het in het buitenland opgeslagen goud.

Meer lezen

Het economisch bureau van adviesfirma McKinsey kwam onlangs met een update van de ontwikkelingen op de financiële markten (‘Mapping global capital markets 2011’). Uit de cijfers blijkt dat de ontwikkelde landen door het herstel na de crisis van 2008 weer een stuk rijker zijn geworden. Een belangrijk aandeel in deze toegenomen rijkdom vormt paradoxaal genoeg de gestegen staatsschuld.

Meer lezen

In zijn jaarbericht van 27 februari jongstleden waarschuwt superbelegger Warren Buffett investeerders weg te blijven uit obligaties en goud.

Meer lezen

Hoe zijn we in de precaire economische situatie waarin we nu lijken te zitten terecht gekomen? Lees het in het tweede deel van Sander Boons 'Dansen op een vulkaan'

Meer lezen

Oud-premier Wim Kok stelde een aantal jaren geleden dat we met z’n allen dansen op een vulkaan. Vooral de laatste tijd krijgt hij opvallend veel bijval.

Meer lezen